2007-12-29

Aušra Girdziušienė "Knyga apie Lentvarį"

Aušra Girdziušienė

Knyga apie Lentvarį

“Lentvaris. Tariu šį žodį su didžiausia pagarba ir noriu, kad šitaip jį tartų ir kiti žmonės. Šiam miestui ir skiriu savo knygą- daugelio metų darbą”,- tokiais žodžiais kreipėsi į svečius Valentina Banuševič, pristatydama jos pačios parengtą ir išleistą knygą apie Lentvarį.
V. Banuševič gimė Chabarovske. Tame mieste baigė mokyklą, aukštuosius mokslus ir įgijo bibliotekininkės- bibliografės specialybę. Baigusi mokslą dirbo Magadano srityje, kur suvažiuodavo jaunuoliai iš visos buvusios Tarybų Sąjungos. Čia Valentina susipažino su būsimuoju vyru, gimusiu Lietuvoje, ir atvyko su juo gyventi į Lentvarį. Pradėjo dirbti 1-ojoje vidurinėje mokykloje bibliotekininke. Kaip ir dera išsilavinusiam žmogui, Valentina norėjo sužinoti kuo daugiau apie vietovę, kurioje gyvens, pažinti krašto žmones ir kultūrą. Tačiau sužinojo tik tiek, kad apie Lentvarį… nėra jokio leidinio. Esanti medžiaga išbarstyta, nesusisteminta, kita dulka archyvuose ar gyvuoja tik žmonių atmintyje. Taip bibliofilei Valentinai, susiejusiai savo gyvenimą su knygomis, ir kilo mintis rinkti kraštotyrinę medžiagą. Šio darbo ji ėmėsi prieš keliolika metų. O kadangi per visus tuos metus joks leidinys apie miestą taip ir nepasirodė, tai Valentina, matydama, kaip savo garbe rūpinasi kiti miestai, ryžosi užpildyti šią spragą- visą surinktą kraštotyrinę medžiagą sudėti į vieną knygą. Taigi 2003-aisiais pasirodė pirmoji knygelė “Lentvaris”, kuri iškart tapo parankine mokytojams, moksleiviams, miesto šviesuoliams bei Lentvario svečiams.
Šiandien lentvariečiai jau gali džiaugtis antruoju, daug solidesniu, leidimu- pataisytu, gerokai papildytu ir pagražėjusiu. Jis vertingas ir kaip reprezentacinis leidinys, kiekvienam gyventojui leidžiantis pajusti sustiprėjusį savigarbos jausmą. Pakoregavo autorė ir pavadinimą: naujoji jos knyga vadinasi “Lentvaris. Naujas požiūris į praeitį ir dabartį”.
Knygą Valentina vadina pasakojimu apie Lentvario praeitį ir dabartį. Šis pasakojimas prasideda nuo seniausių laikų ir trunka iki 2004-ųjų metų. 1850-aisiais vietovę, dabar vadinamą Lentvariu, nusipirko grafas Juzefas Tiškevičius. Nuo šių metų ir šio grafo ir prasideda Lentvario, kaip miesto, istorija. Būtent todėl Tiškevičių giminei (Juzefui, Vladislovui, Sofijai) knygoje skirtas ypatingas dėmesys.
Kitos knygos dalys pasakoja XIX a., XX a. ir XXI a. pradžios Lentvario istoriją.
Vienas svarbiausių XIX a. įvykių - geležinkelio stoties statyba. Kai stotis jau buvo pastatyta, joje veikė puiki kavinė, kurioje mėgo apsilankyti Peterburgo- Varšuvos traukinio keleiviai, mat traukinys stovėdavo Lentvaryje 5 minutes. 1914 metais Lentvario stotį aplankė imperatorienė Aleksandra Fiodorovna (imperatoriaus Nikolajaus II žmona) ir jos dukterys, vykusios sanitariniu traukiniu kaip gailestingosios seserys.
Šių dienų pasakojimai- tai mokyklų istorijos apžvalga, mokytojų ir sportininkų pasiekimai, meno kolektyvų veikla, pažintis su įdomiais žmonėmis.
Knygoje surinkta daug vertingų duomenų: istorinių ir mokslinių faktų, prisiminimų, iliustracijų, pasakojama apie garsius ir įdomius lentvariečius. Rengdama knygą autorė naudojosi 234 šaltiniais, praleido ne vieną valandą bažnyčių archyvuose, važinėjo po kitus miestus. Ji pateikia daug naujos, niekur lig šiol neskelbtos archyvinės medžiagos, dokumentų ir nuotraukų. Pirmą kartą čia išvysite E. Andre Lentvario parko plano akvarelinę kopiją, J.Tiškevičiaus vinių fabriko planą.
Kai kurie netikėti faktai nustebins daugelį skaitytojų. Sužinosite, pavyzdžiui, jog Vladislovas Tiškevičius, daug kam žinomas tik kaip grafas, buvo ir juristas, ir antikvaras, ir stomatologas, ir karo gydytojas, Pirmojo pasaulinio karo metu dvaro teritorijoje įrengęs ligoninę ir pats joje dirbęs. Vilniuje jis įsteigė greitosios medicininės pagalbos stotį, kuri buvo pirmoji Lietuvoje ir viena iš pirmųjų visoje carinėje Rusijoje.
Autorė apgailestauja, kad dėl pinigų stygiaus neturėjo galimybės pateikti visą medžiagą ir visas fotografijas, kurių dauguma yra unikalios, lig šiol niekur nepublikuotos. Tačiau ji mano, kad knygoje vis tiek kiekvienas ras tai, ko ieško. Vieni sužinos, kaip Lentvaryje gyventa anksčiau, kas čia vyko, kiti supras, kaip reikia mylėti savo kraštą, treti susimąstys, kuo mes skiriamės nuo kitų vietovių gyventojų. Vienas iš Valentinos tikslų, leidžiant šią knygą- atkreipti visuomenės dėmesį į nykstantį unikalų Lentvario dvaro sodybos ansamblį. Ji tikisi, kad knyga pakeis žmonių požiūrį į dvasinį, kultūrinį ir istorinį tautos paveldą, mokys jį mylėti bei saugoti. Galbūt Lentvaryje atsiras Tiškevičiaus gatvė.
Valentina knygoje pateikia istorinius faktus, tačiau sąmoningai vengia juos vertinti, šią erdvę palikdama užpildyti skaitytojui ir mokslo žmonėms. Be to, skaitytojai galės pažinti Valentiną ne tik kaip kraštotyrininkę, leidėją, bet ir kaip fotografę, nes visos nuotraukos, išskyrus archyvines, yra jos pačios. Atėjusieji į prezentaciją galėjo pasigrožėti Valentinos Banuševič 20 nuotraukų paroda „Miestas, kuriame gyvenu”.
Į knygos pristatymą Valentina pasikvietė savo knygos „veikėjus“: gyvenamąjį namą kaip Tiškevičių rūmų kopiją pasistačiusį Timofejų Ževžikovą, , metų mokytojos apdovanojimą pelniusią Danutą Budoriną, rytų kovų meistrus Viktorą, Petrą ir Praną Golovačius bei Valerijų Marčenkovą, 1- osios vidurinės mokyklos direktorių Vladimirą Pileckį ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos direktorių Francišeką Žeromskį, „šviežiausio“ meninio kolektyvo „Randevu “ vadovę Boženą Beliak bei kitus žmones, vienaip ar kitaip prisidėjusius prie knygos gimimo.
Kruopštumu ir nesavanaudiškumu pasižyminti V. Banuševič nepamiršo padėkoti žmonėms, padėjusiems išleisti tokią svarbią knygą: redaktorei Liudmilai Stasiulevič, viršelio dizainerei Alinai Bogdanovič, vertėjoms Anai Oleškevič, Boženai Beliak, Irinai Lobko ir Aleksandrai Žuk bei kitiems. Knyga buvo išleista leidykloje „Barbora”, išspausdinta UAB „Trakų spaustuvė”. Autorė dėkinga spaustuvės darbuotojams Pranui Surintui, Valentinai Karankevičienei, Irenai Kazauskaitei už didelį indėlį, apipavidalinant ir spausdinant knygą. Seimo nario Vladimiro Volčioko dėka buvo surengtas knygos pristatymas. AB „Kilimai” direktorius Rimantas Kulys pažadėjo padengti dalį leidybos lėšų. Visiems atėjusiems autorė padovanojo po šviežutėlį leidinį.
Knyga apie Lentvarį išleista rusų, t.y. autorės gimtąja kalba. Vietinius gyventojus ši knyga, matyt, ne tik pradžiugino, bet ir sugėdino, nes kitos tautos, kito krašto- Rusijos – dukrai Lentvaris, regis, rūpi labiau nei patiems lentvariečiams. Gal todėl atėjusieji pasveikinti Valentinai atnešė ne tik gėlių, bet ir naujos medžiagos (trečiam leidimui!).
Antrąją knygą, kaip ir pirmąją, Valentina leido savo lėšomis, todėl jos tiražas tik 300 egzempliorių. Tačiau knygą bus galima rasti Trakų ir Lentvario viešosiose bibliotekose arba nusipirkti iš autorės. Jeigu jums pavyks įsigyti šią bibliografinę retenybę, tikrai nesigailėsite.

.


Galinos Blaževičienės nuotr.
Knygos autorė Valentina Banuševič su artimiausiais pagalbininkais.

Komentarų nėra: